С настоящото бихме искали да изразим нашето удовлетворение от работата с „ПРИМА“ АД по повод съвместното ни сътрудничество за популяризирането на седмия Световен фестивал на аниманиционния филм Варна 2011 в периода май 2001-октомври 2011. Агенция ПРИМА разработи успешно за Световния фестивал на анимационния филм ПР и рекламна стратегии. В рамките на съвместното ни сътрудничество „ПРИМА“ АД: Разработи и реализира ПР кампания-медийни участия на организаторите на фестивала, отразяване хода на събитието и др. Планира и реализира рекламнна медийна кампанияПроектира и произведе информационните материали на седмия Световен фестивал на анимационния филм